Bahçeşehir Gölet projesi için Danıştay’dan karar: İhale süreci iptal

İstanbul’da 2015 yılından beri gündemde olan ve alınan mahkeme kararlarına karşın yeşil alana inşa edilen Bahçeşehir Gölet Projesi için yargıdan bir karar daha çıktı. Danıştay, Başakşehir Belediyesi’nin parselleri hasılat paylaşımı prosedürü ile satmak için açtığı ihaleyi iptal etti.

Başakşehir Belediyesi’ne ilişkin olan “gölet, spor, turizm ve rekreasyon” işlevine sahip Bahçeşehir gölet bölgesindeki yeşil alanı betonlaştıran ticari projenin imar planları, ihale için belediye liderine yetki verilmesi kararı, ihale ve ruhsatlara karşı açılan onlarca dava 2015 yılından beri sürüyor.

Alınan mahkeme kararlarına karşın proje tamamlanıp proje hayata geçirildi fakat yargıdan bir iptal kararları gelmeye devam ediyor.

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri, gölet bölgesinde parsellere hasılat paylaşımı ile rekreasyon projesi yaptırılması için 2015 yılında belediye tarafından yapılan satış ihalesinin iptali için dava açmıştı.

İstanbul 6. Yönetim Mahkemesi, 2016 yılında verdiği kararda ihale sürecini tarza ve hukuka uygun bularak davayı reddetmişti. Karar temyiz edilmişti.

Davacılar, ihale konusu taşınmazların tapu kayıtlarında satılamayacağına ait şerh bulunmasına karşın satılmasının hukuka karşıt olduğunu belirtmişlerdi.

“HUKUKİ İSABET BULUNMAMAKTADIR”

Temyiz başvurusunu karara bağlayan Danıştay 13. Dairesi, temyizi kabul ederek İstanbul 6. Yönetim Mahkemesi’nin ret kararını bozdu.

15 Haziran 2022 tarihinde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda dava konusu ihale sürecinin iptaline de karar verildi.

Kararda daha evvel bölgenin imar planları için verilen iptal kararlarına atıf yapılarak “Rekreasyon ve Dere Islahı Projesinin desteğini oluşturan 2013 ve 2018 tarihli imar planlarının yargı kararlarıyla iptal edildiği ve bu kararların mutlaklaştığı anlaşıldığından, dava konusu ihale sürecinde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki yönetim mahkemesi kararında ise türel isabet bulunmamaktadır” denildi.

“BELEDİYE GÖLETİ ESKİ HALİNE GETİRSİN”

Bahçeşehir Gölet Gönülleri ismine yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Bahçeşehir Gölet’teki hukuksuz ihale, inşaat ve imar planları her seferinde hukuk pürüzüne takılıyor, belediyenin hukuksuz süreçleri yargıdan dönmeye devam ediyor.

*Gölet inşaatının hukuksuzluğu, yargı eliyle bir sefer daha tespit edilmiştir. Bu etapta misyonunu yerine getirmeyen belediye ve yetkili üniteleri, mahkeme kararlarını uygulamaya, göleti eski haline getirmeye çağırıyoruz.

*Mahkeme kararlarını yerine getirmemek cürümdür. Bu konuda tüm Bahçeşehirlilerin tazminat davası açma hakkı gizlidir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.